Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office
ผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร ภายใน มก. ครั้งที่ 49 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 19 มี.ค. 57
Written by Administrator   
Thursday, 20 March 2014
คู่แรก ชิงอันดับที่สาม  ทีมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม แพ้จุดโทษ ทีมวิทยาเขตศรีราชา 6:4 (2:2) ประตู
คู่ที่สอง ชิงชนะเลิศ ทีมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เอาชนะ ทีมวิทยาเขตกำแพงแสน  2:1  ประตู
สรุปผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมวิทยาเขตกำแพงแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  ทีมวิทยาเขตศรีราชา
ภาพบรรยากาศการแข่งขันวันที่ 19 มี.ค. 57 Image
Last Updated ( Thursday, 20 March 2014 )
ผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร ภายใน มก. ครั้งที่ 49 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 18 มี.ค. 57
Written by Administrator   
Wednesday, 19 March 2014

คู่แรก ทีมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เอาชนะ ทีมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 3:2 ประตู
คู่ที่สอง  ทีมวิทยาเขตกำแพงแสน เอาชนะ ทีมวิทยาเขตศรีราชา 4:1  ประตู
ส่วนการแข่งขันในวันนี้ (วันที่ 19 มีนาคม 2557) รอบขิงชนะเลิศ
คู่แรก ชิงอันดับที่สาม เริ่มเวลา 15.30 น. ทีมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พบ ทีมวิทยาเขตศรีราชา คู่ที่สอง ชิงชนะเลิศ เริ่มเวลา 16.50 น. ทีมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พบ ทีมวิทยาเขตกำแพงแสน
ภาพบรรยากาศการแข่งขันวันที่ 18 มี.ค. 57Image

Last Updated ( Wednesday, 19 March 2014 )
หมู่เรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักกีฬา
Written by Administrator   
Tuesday, 18 March 2014

นิสิตนักกีฬาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมหมู่เรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีความสามารถด้านกีฬา สามารถแสดงความจำนงเข้าเรียนภาษาอังกฤษหมู่เรียนสำหรับนักกีฬาได้ตั้งแต่วันนี้โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและส่งกลับสำนักการกีฬาภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 หากพ้นกำหนดจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้สำนักการกีฬาจะพิจารณาตามลำดับการรับเอกสารเข้า

ช่วงฤดูร้อน 1 เปิดหมู่เรียนเฉพาะ ภาษาอังกฤษ 3-1 หมู่ ภาษาอังกฤษ 4 -1 หมู่ จำนวนผู้เรียนหมู่ละไม่เกิน 35 คน ซึ่งจะพิจารณาผู้เรียนตั้งแต่ รหัสนิสิต 54 หรือน้อยกว่า (ปี 3 ขึ้นไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน วันจันทร์ที่ 24  มีนาคม 2557 และ การยืนยันสิทธิ์ วันอังคารที่ 25  มีนาคม 2557 ณ สำนักการกีฬา  เวลา 10.00 น. (ผู้ไม่มายืนยันสิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์)

Last Updated ( Tuesday, 18 March 2014 )
ผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร ภายใน มก. ครั้งที่ 49 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 17 มี.ค. 57
Written by Administrator   
Tuesday, 18 March 2014

คู่แรก ทีมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แพ้จุดโทษ ทีมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 3:4 (0:0) ประตู
คู่ที่สอง ทีมวิทยาเขตกำแพงแสน ชนะ ทีมคณะมนุษยศาสตร์ 1:0  ประตู
ส่วนการแข่งขันในวันนี้ (วันที่ 18 มีนาคม 2557) รอบรองชนะเลิศ
คู่แรก เริ่มเวลา 15.30 น. ทีมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พบ ทีมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม คู่ที่สอง เวลา 16.50 น. ทีมวิทยาเขตกำแพงแสน พบ ทีมวิทยาเขตศรีราชา
ภาพบรรยากาศการแข่งขันวันที่ 17 มี.ค. 57Image

Last Updated ( Tuesday, 18 March 2014 )
ผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร ภายใน มก. ครั้งที่ 49 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 14 มี.ค. 57
Written by Administrator   
Monday, 17 March 2014

คู่แรก ทีมคณะวนศาสตร์  แพ้ ทีมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0:5 ประตู
คู่ที่สอง ทีมบัณฑิตวิทยาลัยและกองกิจการนิสิต พบ ทีมวิทยาเขตศรีราชา 0:3  ประตู
ส่วนการแข่งขันในวันนี้ (วันที่ 17 มีนาคม 2557)
คู่แรก เริ่มเวลา 15.30 น. ทีมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พบ ทีมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม คู่ที่สอง เวลา 16.50 น. ทีมวิทยาเขตกำแพงแสน พบ ทีมคณะมนุษยศาสตร์
ภาพบรรยากาศการแข่งขันวันที่ 14 มี.ค. 57Image

Last Updated ( Monday, 17 March 2014 )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>