Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office
การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสรครั้งที่ 32
Written by Administrator   
Thursday, 26 May 2011

Image

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 32 ชิงถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปัสสี ประสมสินธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2554 ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพบรรยากาศการแข่งขันImage

Last Updated ( Thursday, 26 May 2011 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
Written by Administrator   
Tuesday, 24 May 2011
ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกความภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม Image ดาวน์โหลดคำรับรอง
Last Updated ( Tuesday, 24 May 2011 )
งานเลี้ยงนักกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 30
Written by Administrator   
Thursday, 19 May 2011

Image 

สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเลี้ยงฉลองชัยให้กับนักกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 30 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ณ โถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพบรรยากาศภายในงานImage

Last Updated ( Tuesday, 24 May 2011 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง
Written by Administrator   
Thursday, 19 May 2011

ตามประกาศสำนักการกีฬาลงวันที่ 25 เมษายน 2554 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามรายละเอียดดังแนบ รายละเอียดเพิ่มเติมImage

Last Updated ( Thursday, 19 May 2011 )
รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง
Written by Administrator   
Monday, 25 April 2011
ด้วยสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง คือ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียด Image  ดาวน์โหลดใบสมัคร
Last Updated ( Monday, 25 April 2011 )
<< Start < Previous 61 62 63 Next > End >>