Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office
มอบของที่ระลึกนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Written by Administrator   
Friday, 30 May 2014

Image

ผศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬาให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับ นายกิตติชัย ถาวารนันท์ นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักการกีฬา เป็นเวลา 2 เดือน

Last Updated ( Monday, 02 June 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง
Written by Administrator   
Thursday, 29 May 2014

ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1  อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา นั้น ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมImage

Last Updated ( Thursday, 29 May 2014 )
ทีมสโมสรเกษตรศาสตร์ VC มอบถ้วยรางวัลให้กับท่านอธิการบดี
Written by Administrator   
Wednesday, 28 May 2014

Image

รศ.วุฒิชัย กปิกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติรับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันและมอบโอวาส ให้กับนักกีฬาทีมสโมสรเกษตรศาสตร์ VC ซึ่งทำผลงานคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทย-เดนมาร์ก ซูเปอลีก 2014 โดยการแข่งขันดังกล่าวเป็นการเชิญทีมที่ได้รับอันดับที่ 1-6 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2014 เข้าร่วมการแข่งขัน (ซึ่งทีมสโมสรเกษตศาสตร์ VC ได้อันดับที่ 4) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Image

Last Updated ( Wednesday, 28 May 2014 )
คณะกรรมการตรวจประเมินคูณภาพภายในฯ เข้าตรวจประเมินคุณภาพฯ สำนักการกีฬา
Written by Administrator   
Monday, 26 May 2014

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา ให้เกียรติต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินคูณภาพ สำนักการกีฬา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม สำนักการกีฬา ภาพบรรยากาศImage

Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด มก. ครบรอบ 37 ปี
Written by Administrator   
Monday, 26 May 2014

Image

ผศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา มอบกระเช้าของขวัญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 37 ปี ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Last Updated ( Monday, 26 May 2014 )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>