Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office
โครงการสัมมาทิฐิสำนักการกีฬา ครั้งที่ 2/2557
Written by Administrator   
Tuesday, 02 September 2014

Image

สำนักการกีฬา จัดโครงการสัมมาทิฐิสำนักการกีฬา ครั้งที่2/2557 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ต่อ นายนิพนธ์ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพบรรยากาศ

Last Updated ( Tuesday, 02 September 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบชุดวอร์ม
Written by Administrator   
Monday, 01 September 2014

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้จัดให้มีการประกวดออกแบบชุดวอร์ม  เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์”  บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินแบบชุดวอร์มที่ผ่านการคัดเลือกจากชมรมกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบชุดวอร์ม  รายละเอียดเพิ่มเติมImage

Last Updated ( Monday, 01 September 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
Written by Administrator   
Thursday, 28 August 2014

ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติมImage

Last Updated ( Thursday, 28 August 2014 )
ทุน ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ประจำปี 2557
Written by Administrator   
Tuesday, 26 August 2014
การเสนอรายชื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาทุน ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  สูตะบุตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยมีหลักเกณฑ์ในการสมัคร ดังนี้
1. นิสิตที่สมัครขอทุนการศึกษาจะต้องเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. นิสิตที่สมัครขอทุนการศึกษาเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนและประสบปัญหาด้านการเงินในระหว่างที่ศึกษา
3. นิสิตที่สมัครขอทุนการศึกษาเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง
4. นิสิตที่สมัครขอทุนการศึกษาไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุน Image
Last Updated ( Tuesday, 26 August 2014 )
การแข่งขัน kasetsart GO Open 2014
Written by Administrator   
Monday, 25 August 2014
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัสสี ประสมสินธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันหมากล้อม ครั้งที่ 5 kasetsart GO Open 2014 โดยมี อาจารย์สุวิทย์ กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย คุณสมเกียรติ ปัตยะกร และคุณคุณหัสดินทร์ เอกสิงหชัย ผู้แทนและฝ่ายจัดการแข่งขันจากสถาบันสอนหมากล้อม Happy Genius ร่วมพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทให้กับนักกีฬาที่มาทำการแข่งขันครั้งนี้ด้วย มีการแสดงชุดนาฏลีลาฟ้าหยาด จากชมรมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการออกบูธบริการเครื่องดื่มจากบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ มีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งภายในและต่างประเทศ รวมประมาณ 336 คน ทำการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทดั้ง 46 คน ประเภทคิว 104 คน ประเภท Friendship รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 90 คน และประเภท Friendship รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป 96 คน มีผลการการแข่งขันดังนี้ 1.ประเภทดั้ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่ นายโอราฬ โรจนะบุรานนท์ รางวัลรองชนะเลิศ 20,000 บาท ได้แก่ นายกฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 2.ประเภทคิว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นายชวิน รติกุลวัฒนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ นายเศรษฐมล เมตตาจิตร์ รางวัลรองชนะเลิศ 4,000 บาท ได้แก่ ด.ช.ชาญสิทธิ์ อภินันท์วงศ์ 3.ประเภท Friendship รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ทีมmind play C รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,300 บาท ได้แก่ทีมนครราชศรีมา รางวัลรองชนะเลิศ 1,700 บาท ได้แก่ทีมIQ-UP 2 และ 4.ประเภท Friendship รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ทีมเทพศิรินทร 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,300 บาท ได้แก่ทีมที่แล้ว รางวัลรองชนะเลิศ 1,700 บาท ได้แก่ทีมzamotod D.M. เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพบรรยากาศ Image
Last Updated ( Monday, 25 August 2014 )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>