Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office
การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ครบรอบปีที่ 36
Written by Administrator   
Tuesday, 18 November 2014

รองศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 36 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันประเภทบุคคลแบ่งตามรุ่นอายุได้แก่ อายุต่ำกว่า 9 ปี, 11 ปี, 13 ปี, 15 ปี, 18 ปี, และรุ่นทั่วไป ชายและหญิง มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 47 สโมสร และยังมีนักกีฬาจากประเทศ ศรีลังกา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าร่วมการแข่งขันด้วย รวมมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 250 คน นักการกีฬาที่ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษา 3,000 บาท ทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2557 ณ สระจุฬาภรณวลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- โดยสรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 9 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ ด.ช.นิธิกร เจียมพิริยะกุล หญิง ได้แก่ ด.ญ.ปารมี ธนฉายสวัสดิ์

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 11 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ ด.ช.AHNT KhAUNG  HTUT อัน คัง ทุก หญิง ได้แก่ ด.ญ.KHANT KHANT SU SAN แคน แคน ซู ซาน

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 13 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ ด.ช.ภูรี ใจยืน หญิง ได้แก่ ด.ญ.ธัญวรัตน์ เตชะเจริญพานิช

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ นายจิรวิช เมธาวิรุฬห์

หญิง ได้แก่ นางสาวศิรประภา หนุนภักดี

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ นายพีรภาส จั่นจำรัส หญิง ได้แก่ นางสาวชนกชนม์ เจริญพร

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นทั่วไป ชาย ได้แก่ นายสโรช แก้วมณี หญิง ได้แก่ นางสาวจริยา ห้านิรัติศัย

 ภาพบรรยากาศการแข่งขันImage

Last Updated ( Tuesday, 18 November 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง ผลการคัดเลือกตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
Written by Administrator   
Monday, 17 November 2014
ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 6 ตุลาคม  พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้าง และแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงขอประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติมImage
Last Updated ( Monday, 17 November 2014 )
ขอเชิญชม การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ครบรอบปีที่ 36
Written by Administrator   
Friday, 14 November 2014

Image

ขอเชิญชมและเป็นกำลังใจให้นักกีฬาว่ายน้ำ ในการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 36 ของสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พ.ศ.2557 ซึ่งจัดการแข่งขันในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระเบียบการแข่งขันImage

Last Updated ( Friday, 14 November 2014 )
การแข่งขันโปโลน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 36
Written by Administrator   
Thursday, 13 November 2014
นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ให้เกียติเป็นประธานเปิดการแข่งขันโปโลน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 36 มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศทั้งทีมชายและทีมหญิง ประมาณ 112 คน และยังมีนักกีฬาจากสโมสรต่างๆจากต่างประเทศ จำนวน 7 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ ศรีลังกา มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น และอุซเบกิสถาน ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ 1.รุ่นอายุ ต่ำกว่า 18 ปี ชาย ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ จากประเทศไทยประเทศไทย ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Namangan Water Polo Center Shark Attack จากประเทศอุซเบกิสถาน ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม St.Thomains' College จากประเทศศรีลังกา 2.รางวัล รุ่นทั่วไป ชาย ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Yamakata Sharks จากประเทศญี่ปุ่น  ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม สโมสรทางน้ำสระจุฬาภรณ์ จากประเทศไทย ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม St.Thomains' College จากประเทศศรีลังกา 3.รุ่นทั่วไปหญิง ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Namangan Water Polo Center Shark Attack จากประเทศอุซเบกิสถาน ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม สโมสรทางน้ำสระจุฬาภรณ์ จากประเทศไทย ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Chengdu Sports University จากประเทศจีน เมื่อระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557 ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพบรรยากาศการแข่งขัน
Last Updated ( Thursday, 13 November 2014 )
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่
Written by Administrator   
Tuesday, 11 November 2014

Image

การแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจะจัดการแข่งขันในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2557 และมีประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ กอล์ฟ แบดมินตัน ฮอกกี้ บาสเกตบอล เปตอง รักบี้ฟุตบอล และสันทนาการ   ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้นักกกีฬาทั้งสองทีมได้ในวันดังกล่าว

Last Updated ( Tuesday, 11 November 2014 )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>