Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา arrow ข่าวสารสำนักการกีฬา arrow ประชาสัมพันธ์ arrow ประกาศรายชื่อ นิสิตนักกีฬาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตผู้มีความสามารถด้านกีฬา
ประกาศรายชื่อ นิสิตนักกีฬาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตผู้มีความสามารถด้านกีฬา พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Monday, 24 November 2014

ประชุมยืนยันรายชื่อเข้าเรียนวันที่  27  พ.ย.57  เวลา  13.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์สำนักการกีฬา เริ่มเรียนวันที่  22 - 30 ธ.ค.57 09.00 - 16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ หมายเหตุ  ขอให้นิสิตแต่งกายด้วยชุดสุภาพในวันมายืนยันชื่อ นำบัตรนิสิตมาด้วย ขอความกรุณาตรงเวลา  ท่านใดที่ไม่สามารถมายืนยันวันดังกล่าวได้ขอให้ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่ 27 พ.ย.57 หากพ้นจากวันดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ รายชื่อImage

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 24 November 2014 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

PTT Oil Price 2