Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office arrow KU Sports News arrow ประชาสัมพันธ์ arrow การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ครบรอบปีที่ 36
การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ครบรอบปีที่ 36 Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 18 November 2014

รองศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 36 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันประเภทบุคคลแบ่งตามรุ่นอายุได้แก่ อายุต่ำกว่า 9 ปี, 11 ปี, 13 ปี, 15 ปี, 18 ปี, และรุ่นทั่วไป ชายและหญิง มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 47 สโมสร และยังมีนักกีฬาจากประเทศ ศรีลังกา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าร่วมการแข่งขันด้วย รวมมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 250 คน นักการกีฬาที่ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษา 3,000 บาท ทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2557 ณ สระจุฬาภรณวลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- โดยสรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 9 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ ด.ช.นิธิกร เจียมพิริยะกุล หญิง ได้แก่ ด.ญ.ปารมี ธนฉายสวัสดิ์

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 11 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ ด.ช.AHNT KhAUNG  HTUT อัน คัง ทุก หญิง ได้แก่ ด.ญ.KHANT KHANT SU SAN แคน แคน ซู ซาน

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 13 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ ด.ช.ภูรี ใจยืน หญิง ได้แก่ ด.ญ.ธัญวรัตน์ เตชะเจริญพานิช

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ นายจิรวิช เมธาวิรุฬห์

หญิง ได้แก่ นางสาวศิรประภา หนุนภักดี

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี และต่ำกว่า ชาย ได้แก่ นายพีรภาส จั่นจำรัส หญิง ได้แก่ นางสาวชนกชนม์ เจริญพร

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นทั่วไป ชาย ได้แก่ นายสโรช แก้วมณี หญิง ได้แก่ นางสาวจริยา ห้านิรัติศัย

 ภาพบรรยากาศการแข่งขันImage

Last Updated ( Tuesday, 18 November 2014 )
< Previous   Next >

PTT Oil Price 2