Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office arrow KU Sports News arrow ประชาสัมพันธ์ arrow พิธีเปิดอาคารเสรีไตรรัตน์
พิธีเปิดอาคารเสรีไตรรัตน์ Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 23 September 2014

Image

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเสรีไตรรัตน์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์เสรี ไตรรัตน์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกีฬา ท่านแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำและบริหารกิจการด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยให้บุกเบิกก้าวหน้า จวบจนทุกวันนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าอาวุโส คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยพิธีเปิดได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพบรรยากาศ Image

Last Updated ( Tuesday, 23 September 2014 )
< Previous   Next >

PTT Oil Price 2