Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office arrow KU Sports News arrow ประชาสัมพันธ์ arrow ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายอาคารฯ
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายอาคารฯ Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 19 September 2014
ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวนโหลดใบรับรองImage
Last Updated ( Friday, 19 September 2014 )
< Previous   Next >

PTT Oil Price 2