Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office arrow KU Sports News arrow ประชาสัมพันธ์ arrow ทุน ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ประจำปี 2557
ทุน ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ประจำปี 2557 Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 26 August 2014
การเสนอรายชื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาทุน ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  สูตะบุตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยมีหลักเกณฑ์ในการสมัคร ดังนี้
1. นิสิตที่สมัครขอทุนการศึกษาจะต้องเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. นิสิตที่สมัครขอทุนการศึกษาเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนและประสบปัญหาด้านการเงินในระหว่างที่ศึกษา
3. นิสิตที่สมัครขอทุนการศึกษาเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง
4. นิสิตที่สมัครขอทุนการศึกษาไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุน Image
Last Updated ( Tuesday, 26 August 2014 )
< Previous   Next >

PTT Oil Price 2