Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office arrow KU Sports News arrow ประชาสัมพันธ์ arrow การแข่งขัน kasetsart GO Open 2014
การแข่งขัน kasetsart GO Open 2014 Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 25 August 2014
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัสสี ประสมสินธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันหมากล้อม ครั้งที่ 5 kasetsart GO Open 2014 โดยมี อาจารย์สุวิทย์ กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย คุณสมเกียรติ ปัตยะกร และคุณคุณหัสดินทร์ เอกสิงหชัย ผู้แทนและฝ่ายจัดการแข่งขันจากสถาบันสอนหมากล้อม Happy Genius ร่วมพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทให้กับนักกีฬาที่มาทำการแข่งขันครั้งนี้ด้วย มีการแสดงชุดนาฏลีลาฟ้าหยาด จากชมรมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการออกบูธบริการเครื่องดื่มจากบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ มีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งภายในและต่างประเทศ รวมประมาณ 336 คน ทำการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทดั้ง 46 คน ประเภทคิว 104 คน ประเภท Friendship รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 90 คน และประเภท Friendship รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป 96 คน มีผลการการแข่งขันดังนี้ 1.ประเภทดั้ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่ นายโอราฬ โรจนะบุรานนท์ รางวัลรองชนะเลิศ 20,000 บาท ได้แก่ นายกฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ 2.ประเภทคิว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นายชวิน รติกุลวัฒนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ นายเศรษฐมล เมตตาจิตร์ รางวัลรองชนะเลิศ 4,000 บาท ได้แก่ ด.ช.ชาญสิทธิ์ อภินันท์วงศ์ 3.ประเภท Friendship รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ทีมmind play C รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,300 บาท ได้แก่ทีมนครราชศรีมา รางวัลรองชนะเลิศ 1,700 บาท ได้แก่ทีมIQ-UP 2 และ 4.ประเภท Friendship รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ทีมเทพศิรินทร 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,300 บาท ได้แก่ทีมที่แล้ว รางวัลรองชนะเลิศ 1,700 บาท ได้แก่ทีมzamotod D.M. เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพบรรยากาศ Image
Last Updated ( Monday, 25 August 2014 )
< Previous   Next >

PTT Oil Price 2