Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office arrow KU Sports News arrow ประชาสัมพันธ์ arrow แบบฟอร์สำรวจจำนวนนักกีฬาที่ชมรมกีฬามีความประสงค์รับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558
แบบฟอร์สำรวจจำนวนนักกีฬาที่ชมรมกีฬามีความประสงค์รับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558 Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 25 August 2014
ขอให้ชมรมกีฬา Download File EXCEL และกรอกข้อมูลลงในไฟล์ excel ในชีตที่ 1 (ข้อมูลนักกีฬา) และชีตที่ 2 (จำนวนที่ประสงค์จะรับ) พร้อมนี้ได้แนบตัวอย่างวิธีการกรอกข้อมูลนักกีฬาในกีฬาประเภททีมและประเภทบุคคลมาด้วยแล้ว (ตามชีตที่ 3 และชีตที่ 4)
ทั้งนี้ขอให้ชมรมกรอกข้อมูลแล้วส่งไฟล์ไปยัง E-MAIL : ภายในวันที่ 3 กันยายน 2557 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จักถือว่าชมรมไม่ประสงค์แจ้งจำนวนนักกีฬาที่จะรับเข้า โดยมอบให้ทางคณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณาแทน
ปล. บันทึกข้อความกำลังดำเนินการจัดส่งไปยังท่านในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Image
Last Updated ( Monday, 25 August 2014 )
< Previous   Next >

PTT Oil Price 2