Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office arrow KU Sports News arrow ประชาสัมพันธ์ arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกีฬา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกีฬา Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 31 July 2014
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้  เข้าร่วมประชุมชี้แจงในวันที่  1  สิงหาคม  2557  ณ  ห้องอเนกประสงค์  สำนักการกีฬา  เวลา  13.00 น.  โปรดแต่งกายชุดนิสิตและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ผู้ที่ไม่มายืนยันรายชื่อตามวัน เวลาที่กำหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ รายชื่อ Image
Last Updated ( Thursday, 31 July 2014 )
< Previous   Next >

PTT Oil Price 2