Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office arrow KU Sports News arrow ประชาสัมพันธ์ arrow ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตโควต้านักกีฬา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตโควต้านักกีฬา Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 30 June 2014

ประจำปีการศึกษา  2557

ระหว่างวันที่  17 – 18  กรกฎาคม  2557

ณ  โรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า  จังหวัดนครนายก

ผู้เข้าร่วมได้แก่นักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาก 3 โครงการดังต่อไปนี้

1.โครงการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยวิธีพิเศษ  ประจำปีการศึกษา  2557

2.โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา  2557

3.โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา  2557

กำหนดการปฐมนิเทศฯ ของโครงการ 1 และ 2

กำหนดการปฐมนิเทศฯ ของโครงการ 3

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ

หนังสือเชิญนิสิต(แบบตอบรับ)

สามารถกรอกรายละเอียดแบบตอบรับ ส่งไปยังสำนักการกีฬา ภายในวันพุธที่  9  ก.ค. 57  หมายเลข 02-942-8771 และ 02-562-0959  หากเกินจากวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

Last Updated ( Monday, 30 June 2014 )
< Previous   Next >

PTT Oil Price 2