Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office arrow KU Sports News arrow ประชาสัมพันธ์ arrow โครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร ประจำปี 2557
โครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร ประจำปี 2557 Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 15 May 2014

Image

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพให้เกียรติเป็นประธานในโครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นระหว่างชมรมกีฬาต่างๆ และผู้บริหารเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ภาพบรรยากาศ Image

Last Updated ( Thursday, 15 May 2014 )
< Previous   Next >

PTT Oil Price 2