Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office arrow KU Sports News arrow ประชาสัมพันธ์ arrow ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เรียนภาษาอังกฤษรูปแบบพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เรียนภาษาอังกฤษรูปแบบพิเศษ Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 15 May 2014
ประกาศรายชื่่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เรียนภาษาอังกฤษรูปแบบพิเศษ
สำหรับนิสิตผู้มีความสามารถด้านกีฬา ภาคฤดูร้อนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (English 2, 3 และ 4)
เรียนระหว่างวันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2557

**ประชุมยืนยันสิทธิ์เรียน วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักการกีฬา ชั้น2
(หากไม่มายืนยันด้วยตนเองถือว่าสละสิทธิ์) รายชื่อImage
Last Updated ( Thursday, 15 May 2014 )
< Previous   Next >

PTT Oil Price 2