Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office arrow KU Sports News arrow ประชาสัมพันธ์ arrow ขอเชิญทุกชมรมกีฬาและ 1 กลุ่มกีฬาเข้าร่วมโครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร
ขอเชิญทุกชมรมกีฬาและ 1 กลุ่มกีฬาเข้าร่วมโครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 17 April 2014

ประกาศข่าว โครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร วันพฤหัสที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือทั้งชมรมกีฬา 31 ชมรมกีฬา และ 1 กลุ่มกีฬา เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการจะนำผลการเข้าร่วมมาพิจารณาโครงการอื่นๆ ต่อไป

< Previous   Next >

PTT Oil Price 2