Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office arrow KU Sports News arrow ประชาสัมพันธ์ arrow โครงการอบรมการออกกำลังกายด้วยยางยืด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการอบรมการออกกำลังกายด้วยยางยืด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 05 September 2012

Image

สำนักการกีฬาจัดโครงการอบรมการออกกำลังกายด้วยยางยืด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันสืบเนื่องมาจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 17 สถาบัน เขตกรุงเทพมหานคร ตะวันตก ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมีกำหนดการดังนี้
เวลา 13.00-13.30 น. เริ่มลงทะเบียน
เวลา 13.30-16.00 น. การบรรยายและปฏิบัติ โครงการอบรมการออกกำลังกายด้วยยางยืด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์)
นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ด้านสุขภาพ 3 ชั่วโมง โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมชุดออกกำลังกายสุภาพ Image

Last Updated ( Wednesday, 05 September 2012 )
< Previous   Next >

PTT Oil Price 2