Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office arrow Sports Event Gallery arrow กิจกรรมกีฬาทั่วไป arrow นักกีฬาพบอธิการ Asian Martial Arts Games 2009
นักกีฬาพบอธิการ Asian Martial Arts Games 2009 Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 23 July 2009

ImageImage

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียริเป็นประธานงานวันนักกีฬาพบอธิการ การแข่งขันกีฬา Asian Martial Arts Games 2009 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2552 ณ ประเทศไทย โดยจะมีแข่งขันกีฬา 9 ชนิด ประกอบด้วย คาราเต้-โด เทควันโด ปันจักสีลัต ยูโด วูซู-กังฟู คิกบ็อกซิ่ง คูราช ยูยิตสู และมวย รวม 124 เหรียญทอง ประมวลภาพ

ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 คน ได้แก่

1 นายณัฐพงษ์         เทวะเวชพงษ์    สังคมศาสตร์                    49080500
2 น.ส.รภัทกร           ประสพสุข           สังคมศาสตร์                  46080362
3 น.ส.ประภาภรณ์    แสงนรินทร์        บริหารธุรกิจ                    5211300114
4 น.ส.ณัฐธยาน์       แสงศศิธร           สังคมศาสตร์                   5210800385
5 นายเป็นเอก         การะเกตุ             สถาปัตยกรรมศาสตร์      5211200055
6 นายเจียรณัฏฐ์     นาคะวิโรจน์         สังคมศาสตร์                   5210800377
7 นายชนัตถา         ธนฤกษ์ชัย          บัณฑิตวิทยาลัย              50662378
8 น.ส.บุตรี              เผือดผ่อง            สังคมศาสตร์                    5210800407

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศชาติ สำนักการกีฬาได้จัดงานวันนักกีฬาพบอธิการบดีขึ้น

Last Updated ( Monday, 27 July 2009 )
< Previous   Next >

PTT Oil Price 2