การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (รอบคัดเลือก)

"หัวหมากเกมส์"         ประเภทกีฬา "เซปัคตะกร้อ"

ระหว่างวันที่ 2-9 พฤศจิกายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์