การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

"หัวหมากเกมส์"        ประเภทกีฬา "เทควันโด"

ระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง