การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

"หัวหมากเกมส์"         พิธีเปิด

ระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง